Instalacje elektryczne

Oferujemy montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Zapewniamy dobór najlepszych rozwiązań opartych o produkty sprawdzonych firm. Dbamy o to, żeby instalacje elektryczne były bezpieczne oraz spełniały wszystkie normy.

Usługi:
– montaż, przebudowę, modernizację elektroenergetycznych sieci kablowych,
– instalacje uziemiające, odgromowe i wyrównawcze,
– systemy awaryjnego zasilania budynków,
– montaż elektrycznych tablic rozdzielczych,
– montaż układów rozliczania energii elektrycznej,
– pomiary instalacji elektrycznych,
– wykonanie i przeglądy instalacji odgromowej