Systemy przeciwpożarowe

Nasza firma już od wielu lat wykonuje instalacje systemów przeciwpożarowych (zwane w skrócie SSP lub SAP), składające się z urządzeń służących zabezpieczeniu obiektów (budynków, hal, etc.) przed pożarem. Systemy pożarowe najczęściej oparte są o optyczne czujki dymu, czujki ognia oraz przyciski ręcznego powiadamiania (ROP). Ręczne Ostrzegacze Pożarowe w dużych obiektach często posiadają połączenie ze strażą pożarną oraz współdziałają z innymi systemami ppoż. (np. zraszaczami wodnymi, systemami oddymiania czy z awaryjnym oświetleniem). Nasze instalacje wykonujemy głównie na sprzęcie produkowanym przez Siemens, Schrack, Polon-Alfa. Niemniej otwarci jesteśmy również na wykonanie systemów ppoż innych producentów.

Działając w oparciu o wytyczne Polskich Norm możemy Państwu zaplanować, zaprojektować, a później zamontować System Sygnalizacji Pożaru oraz instalację DSO.