DSO

System DSO, czyli Dźwiękowy System Ostrzegawczy, jest powiązany z systemem SAP (może być instalowany samodzielnie), służy głównie do przekazywania komunikatów głosowych osobom przebywającym w budynku, automatycznie nadawanych po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej jak również nadawanych przez operatora. Dzięki temu można bezpiecznie przeprowadzić sprawną ewakuację ludzi nawet z wielkopowierzchniowych budynków.